ไวร์เลสไมโครโฟน

Xvive U3D Dual Plug-On Wireless Audio System for Dynamic Microphones Key Features For Two Dynamic Microphones For Two...
Takstar UHF-938 ไวน์เลสไมโครโฟน
Productfeature - ใช้ VHF 220 เมกะเฮิร์ตซ์ - 260 เมกะเฮิร์ตซ์ spectrum, หลีกเลี่ยงการรบกวน - - แรงดันไฟฟ้าต่ำ, แบตเตอรี่ไฟฟ้าลง 4 V ยังคงทำงาน...
ประเภท ไวเลสไมโครโฟน รับสัญญาณสูงสุดพร้อมกัน 6 ช่อง ระบบดิจิตอล ช่วงความถี่ 2.4 GHz ระยะการใช้งาน 90 ฟุต ตอบสนองต่อความถี่: 20Hz-20kHz ระบบฟอร์มแฟกเตอร์: ปลั๊กอิน มีระบบ Mute ชนิดของแบตเตอรี่:...
12,900.00 ฿
3,200.00 ฿
2,600.00 ฿
1,900.00 ฿
6,900.00 ฿
Spinner