ยามราตรี ศรีหรรษา ( Silence Night ) : คอร์ดเพลงนมัสการ+เนื้อเพลง Key C+G
แชร์

เเนื้อเพลง ยามราตรีศรีหรรษา ( Silent Night )

Verse 1            

ยามราตรี   ศรีหรรษา   มีราชา  มาประสูติ    จากสาวพรหมจารีย์  บริสุทธิ์   

 

เป็นกุมาร  น่ารักที่สุด   มาเพื่อช่วย ชาวโลกา              มาเพื่อช่วย ชาวโลกา 

 


Verse 2

ยามราตรี  แสนดีเลิศ พระเยซู    ผู้ประเสริฐ   เป็นพระเจ้า  เสด็จลง มาบังเกิด  

 

ทูตสวรรค์ สรรเสริญ ชูเชิด  เพราะผู้ไถ่ ได้บังเกิด            เพราะผู้ไถ่ ได้บังเกิด

Verse 3   

ยามราตรี   ศรีสำราญ   เมษบาล  พากันไป   เฝ้ากุมารที่ หมู่บ้านเบธเลเฮม 

 

เห็นพระองค์ ทรงสุข เกษม   บรรทมอยู่ในรางหญ้า          บรรทมอยู่ในรางหญ้า

 


Verse 4
ยามราตรี   ศรี  สง่า  เป็นเวลา เรารอดบาป  เพราะพระเยซู  ช่วยพ้นคำแช่งสาป

 

สมควรสรร เสริญโมทนา   เราจึงกราบไหว้บูชา              เราจึงกราบไหว้บูชา

 

แสดงความคิดเห็น
ตะกร้า
0
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ