ในคืนวันนั้น ( O Holy Night ) : คอร์ดเพลงนมัสการ+เนื้อเพลง
แชร์

เนื้อเพลง ในคืนวันนั้น ( O Holy night )

Verse 1

เมื่อคืนวันนั้น เป็นคืนสำคัญทั่วโล…..กา   คือเป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ

นานมานักหนาทั่วหล้าต้องทุกข์ยุคจา…บัลย์   วิโยศโศกศัลย์ ทุกคืนวันไม่เว้นวาย
    
พระคริสต์จึงได้ เสด็จเข้ามาในโลกนี้   เพื่อทรงเปลื้องหนี้ ความบาปของปวงประชา

Chorus

*ข้า...ขอบูชา....วันทา...กราบไหว้พระเย...ซู  

เพราะว่า  ใน...วันนั้น        ทรงธรรม  เสด็จลงมา  

เพื่อเปิด...หนทาง...    สวรรค์   ให้แก่ประชา

 

Verse 2

ให้แสงสว่างพระคริสต์ส่องให้เห็น…หนทาง   ในโลกใหญ่กว้างแต่มีบาปมืดนักหนา

เดินตามสว่างเป็นทางพระเจ้าประทาน….ให้   เหมือนเหล่านักปราชญ์ได้เดินตามดาวประหลาด

คราวนี้เป็นคราว ชาวโลกได้พ้นจากความตาย   เพราะว่าพระเจ้า ทรงวายพระชนม์เพื่อเรา

 

Verse 3

บัญญัติพระเจ้า สั่งสอนให้เราจงรัก……กัน  และบัญญัตินั้น คือความรักสามัคคี

 เชื่อพระเยซู จึงรู้ว่าเป็นพี่น้อง….กัน  ความเบียดเบียนนั้นทรงบันดาลให้สูญหาย


เราจึงร้องเพลง แสดงยินดีกตัญญู  ให้เราเชิดชูและ สรรเสริญองค์พระเยซู

แสดงความคิดเห็น
ตะกร้า
0
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ