เครื่องเสียง

Radial StageBug SB-1 Active DI Features Active direct box for acoustic guitar Ultra compact to fit in your...
Radial IceCube IC-1 Balanced Line Isolator and Hum Eliminator Features Eliminates hum & buzz caused by ground loops...
-10%
ลำโพงมอนิเตอร์ Mackie CR3-Xลำโพงมอนิเตอร์ Mackie CR3-X
การเชื่อมต่อ RCA TRS อุปกรณ์ในกล่อง 1 x ลำโพง Mackie CR3-X 1 x ชุดสายเชื่อมต่อ 1 x ชุดอุปกรณ์และเอกสารอื่น ๆ  Key Highlight...
-18%
ลำโพงมอนิเตอร์ Mackie CR4-Xลำโพงมอนิเตอร์ Mackie CR4-X
การเชื่อมต่อ RCA TRS อุปกรณ์ในกล่อง 1 x ลำโพง Mackie CR4-X 1 x ชุดสายเชื่อมต่อ 1 x ชุดอุปกรณ์และเอกสารอื่น ๆ  Key Highlight...
-11%
ลำโพงมอนิเตอร์ Mackie CR4-XBTลำโพงมอนิเตอร์ Mackie CR4-XBT
การเชื่อมต่อ Bluetooth 4.2 RCA TRS อุปกรณ์ในกล่อง 1 x ลำโพง Mackie CR4-XBT 1 x ชุดสายเชื่อมต่อ 1 x ชุดอุปกรณ์และเอกสารอื่น ๆ ...
ลำโพงแบบพาวเวอร์ ตัวลำโพงเป็นแบบ Bi-amped LF Driver ขนาด 10 นิ้ว HF Driver ขนาด 1.4 นิ้ว LF Driver 500 วัตต์ HF Driver...
3,200.00 ฿
3,000.00 ฿
5,190.00 ฿
8,435.00 ฿ 6,990.00 ฿
8,590.00 ฿
17,600.00 ฿
Spinner